• slider buiten 1020x260
  • slider sportschool 1020x360
  • slider groep 1020x260

Beter sportief presteren onder druk met behulp van Hartcoherentie

Met hartcoherentie bedoelen we niet over het aantal slagen per minuut, maar de tijdspanne tussen de hartslagen.

Bij bijvoorbeeld 75 slagen per minuut slaat je hart niet precies elke seconde even snel.

Het tempo versnelt en vertraagt voortdurend, wat normaal is. Met andere woorden de tijdsintervallen tussen hartslagen wisselen constant.
Dit noemen we Hart Ritme Variabiliteit (HRV) die ons belangrijke informatie geeft over de toestand van het lichaam en de werking van het autonome zenuwstelsel. Het autonome zenuwstelsel regelt lichamelijke functies zoals ademhaling, hartslag, temperatuur en bloeddruk. In een gezond lichaam is het autonome zenuwstelsel in balans en is er voortdurend sympathische en parasympatische activiteit.

De HRV geeft de variabiliteit van het tijdsverloop tussen twee hartslagen weer (beat-to-beat). Deze waarden zijn een duidelijke maat voor de regelbreedte van het autonome zenuwstelsel. Hoe groter de variabiliteit van de hartslag is, des te groter is ook het doelgerichte autonome regulerende vermogen.

Bij een goede hartcoherentie is er sprake van een gelijkmatig, 'sinus'-golfachtig patroon in de hartritmevariabiliteit (HRV). De activerende en herstellende activiteit van het autonome zenuwstelsel zijn dan in balans.

 
Tijdens hartcoherentie communiceren ons brein, hart, zenuwstelsel en hormoonsysteem optimaal, het lichaam verbruikt efficiënt zijn energie. Je voelt je prettig en kalm en kunt helder denken.

Hoe werkt het?
Je hartslag en je Hart Ritme Variabiliteit worden aangestuurd door het autonome zenuwstelsel en dit staat op haar beurt weer sterk onder de invloed van gevoelens, emoties, en de ademhaling. Stressvolle emoties zoals frustratie en woede hebben een negatief effect op het hartritme, terwijl positieve emoties zoals plezier, liefde en dankbaarheid het hartritme gunstig beïnvloeden.

Dus: stress leidt tot meer activiteit van de sympathicus en verminderde werking van de parasympathicus. Hierdoor gaat je hartslag omhoog en vermindert de hartslagvariatie en de coherentie. Dit gegeven is meetbaar met behulp van biofeedbackapparatuur.

Hartcoherentie trainen
Je hartritme, en dus de mate van coherentie, kun jezelf beïnvloeden, dit is trainbaar. Net zoals je bijvoorbeeld kunt leren piano te spelen. Met HRV biofeedback leer je invloed op het autonome zenuwstelsel uit te oefenen.
De basis hiervoor leg je door een rustige ademhaling en het oproepen van positieve emoties. Beiden zorgen voor een betere balans van het autonome zenuwstelsel en beide maken je hartritme in korte tijd gelijkmatiger. Dit effect is direct meetbaar en zichtbaar op het scherm.

Wat is de praktische meerwaarde voor jou?
Hartcoherentie is een effectieve en klinisch bewezen manier om je autonome zenuwstelsel te kalmeren en na stressvolle situaties weer snel in balans te komen.
Je herstelt optimaal na het automatische 'vecht-vlucht-mechanisme' wat in werking treedt tijdens stress door zélf het chaotische hartritme dat daarbij hoort, direct weer regelmatig ('coherent') te maken. Je hebt zo zelf controle over je lichaam, je ervaart minder stress en kunt hierdoor optimaal blijven presteren.

Hartcoherentie Toepassingen

Werk
Beter presteren onder druk. Met behulp van Hartcoherentie helder blijven denken in plaats van dat je in "vecht-vlucht stand " raakt en dus kun je de juiste beslissingen nemen.
Ziekteverzuim voorkomen en je kunt beter herstellen van stress en zo voorkom je dat je roofbouw op je energiereserves pleegt.

Persoonlijk
Stressklachten genezen en voorkomen gezondheidsproblemen (verbetering van de vitaliteit, verlaging van de bloeddruk, versterking van het immuunsysteem
Beter leren hanteren van emoties en stress
Beter in- en doorslapen. Minder gespannen zijn, beter herstellen Rust krijgen in je

Sport: verbeteren van sportprestaties door verbeterde concentratie en ademhaling en meer herstellend vermogen.
Hartcoherentie is effectief in veel situaties. Het is een uitstekend preventiemiddel om ziekteverzuim door stress te voorkomen.

Bron en verdere informatie: Van Ark Biofeedback en StressPreventie

Tags: Lijf Advies